กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 28 ประจำปี 2565 โดยมี คณาจารย์ นักศึกษากายภาพบัด    ทุกชั้นปี และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเรียน รวม 2 ห้อง 316  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ เป็นประธานพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2565 โดยมี คณาจารย์ นักศึกษากายภาพบัดทุกชั้นปี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 221  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

กิจกรรมแข่งขันกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงศักดิ์ พรสวัสดิ์ และนางสาวไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร ทีมตบลูกขนไก่คณะกายภาพบำบัด คว้าเหรียญทองประเภทแบดมินตันคู่ผสม

กิจกรรม faculty sport

กิจกรรมกิจกรรมกีฬาโพธิ์ทองเกมส์ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะวิชาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยลักษณะกิจกรรมนั้นเป็นการแข่งขันกีฬา การประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้รู้จักการเคารพกฎกติกา มารยา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมถึงเป็นการแสดงออกถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายในคณะกายภาพบำบัด 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top