UniqMag

Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury

*** Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury *** 
ท่านใดที่สนใจการอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้าน Therapeutic Bodywork ห้ามพลาด!!
เพราะเรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์จากชีวาศรม มาให้ความรู้กับพวกเรา
รับสมัครจำนวนจำกัด 

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ :