UniqMag

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ร่วมขบวนแห่ฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

KU CASINO | สล็อต | บาคาร่า