UniqMag

โครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1“บ้านหมุน เวียน มึน ศีรษะ เมารถ เมาเรือ กายภาพบำบัดช่วยคุณได้”

เนื่องด้วยปีการศึกษา 2558 คณะกายภาพบำบัด กำหนดจัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 เรื่อง “บ้านหมุน เวียน มึน ศีรษะ เมารถ เมาเรือ กายภาพบำบัดช่วยคุณได้” แบบไม่มีรายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 2-426 อาคารเรียน ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน ตาพร่ามัวขณะเคลื่อนไหว ปัญหาสูญเสียการทรงตัว วิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อมีอาการบ้านหมุน และเข้าถึงบริการของคลินิกกายภาพบำบัด ในการตรวจประเมินหาสาเหตุของอาการ และรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี | GCLUB | w88